Thúy Nga Forum
 
 
 

PBN Live Show at Pechanga - January 29, 2012

 
View related threads: (in this forum | in all forums)

Logged in as: Guest
Users viewing this topic: none
  Printable Version
All Forums >> [Thúy Nga Online] >> [Default Category] >> Thúy Nga News >> PBN Live Show at Pechanga - January 29, 2012 Page: [1]
Login
Message << Older Topic   Newer Topic >>
PBN Live Show at Pechanga - January 29, 2012 - 12/12/2011 11:27:11 AM   
TN_PBN

 

Posts: 613
Joined: 1/13/2009
Status: online
Trung Tâm Thúy Nga
Hân Hạnh Giới Thiệu

PARIS BY NIGHT LIVE SHOW
MỪNG XUÂN NHÂM THÌN


"Xuân Với Đời Sống Mới"

Sunday, January 29, 2012
2 Xuất: 3:00pm & 7:30pm

PECHANGA RESORT & CASINO
45000 Pechanga Parkway - Temecula, CA 92592
Phone: 877-711-2946

Vé bán tại: TRUNG TÂM THÚY NGA
9295 Bolsa Ave - Westminster, CA 92683
(714) 894-5811
info@thuyngashop.com


VIDEO ADVERTISEMENT LINK
< Message edited by TN_PBN -- 12/12/2011 11:37:03 AM >
Post #: 1
RE: PBN Live Show at Pechanga - January 29, 2012 - 12/12/2011 7:38:25 PM   
boigeorge00

 

Posts: 721
Joined: 4/12/2007
Status: offline
anh minh

(in reply to TN_PBN)
Post #: 2
RE: PBN Live Show at Pechanga - January 29, 2012 - 12/12/2011 8:00:21 PM   
congacon

 

Posts: 637
Joined: 6/1/2006
Status: offline
the poster is fre*king gorgeous. 

(in reply to boigeorge00)
Post #: 3
RE: PBN Live Show at Pechanga - January 29, 2012 - 12/12/2011 8:01:25 PM   
congacon

 

Posts: 637
Joined: 6/1/2006
Status: offline
by the way where is the poster for pbn 104? so no poster just because of piracy? 

(in reply to congacon)
Post #: 4
RE: PBN Live Show at Pechanga - January 29, 2012 - 12/12/2011 11:53:00 PM   
Equilibrium

 

Posts: 676
Status: offline
There's something pleasant about seeing Anh Minh on a PBN Live Show. 

_____________________________

Paris By Night 106 | Silk

September 1st | September 2nd

(in reply to congacon)
Post #: 5
RE: PBN Live Show at Pechanga - January 29, 2012 - 12/13/2011 10:26:44 PM   
Han Cao Kien

 

Posts: 742
Joined: 6/1/2006
From: Ha Noi Vietnam
Status: offline
Nguyễn Hưng trở lại PBN rồi kekeke

_____________________________

Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Kiên Anh - Uy tín tạo Thành Công
kienanhpharma.vn

(in reply to Equilibrium)
Post #: 6
RE: PBN Live Show at Pechanga - January 29, 2012 - 12/16/2011 4:20:26 AM   
matbao911

 

Posts: 300
Joined: 12/20/2007
Status: online
n toc nham thin 2012

(in reply to Han Cao Kien)
Post #: 7
RE: PBN Live Show at Pechanga - January 29, 2012 - 12/18/2011 6:11:35 AM   
lil_crazy_boi_25


Posts: 8202
Joined: 6/1/2006
From: Wherever I Want To Be
Status: online
quote:

ORIGINAL: Equilibrium

There's something pleasant about seeing Anh Minh on a PBN Live Show. 
A total fit right?? like it's meant to be! About time I'd say :P

_____________________________

Tú Quyên - Bằng Kiều - Trizzie Phương Trinh - Trịnh Lam - Ngọc Anh

(in reply to Equilibrium)
Post #: 8
RE: PBN Live Show at Pechanga - January 29, 2012 - 12/26/2011 7:52:47 PM   
guongmatdep


Posts: 2008
Joined: 3/23/2009
Status: offline
Xuân đã về ^.^

(in reply to lil_crazy_boi_25)
Post #: 9
RE: PBN Live Show at Pechanga - January 29, 2012 - 12/29/2011 5:35:28 PM   
tranthanhlong

 

Posts: 379
Joined: 3/8/2008
Status: offline
TTTN CHẮC HẾT NHẠC HÁT RỒI NÊN MỜI ÍT CASY

(in reply to guongmatdep)
Post #: 10
RE: PBN Live Show at Pechanga - January 29, 2012 - 12/29/2011 10:54:36 PM   
guongmatdep


Posts: 2008
Joined: 3/23/2009
Status: offline
quote:

ORIGINAL: tranthanhlong

TTTN CHẮC HẾT NHẠC HÁT RỒI NÊN MỜI ÍT CASY11 ca sĩ, mỗi người hát live ít nhất 2 bài, thêm phần trình diễn thời trang với khoảng thời gian cách nhau giữa hai show như vậy theo mình là hợp lý rồi bạn ơi.

(in reply to tranthanhlong)
Post #: 11
Page:   [1]
All Forums >> [Thúy Nga Online] >> [Default Category] >> Thúy Nga News >> PBN Live Show at Pechanga - January 29, 2012 Page: [1]
Jump to:

New Messages No New Messages
Hot Topic w/ New Messages Hot Topic w/o New Messages
Locked w/ New Messages Locked w/o New Messages
 Post New Thread
 Reply to Message
 Post New Poll
 Submit Vote
 Delete My Own Post
 Delete My Own Thread
 Rate Posts
Forum Software © ASPPlayground.NET Advanced Edition 2.5.5 Unicode