Thúy Nga Forum
 
 
 

Noi tinh yeu bat dau - Bui Anh Tuan

 
View related threads: (in this forum | in all forums)

Logged in as: Guest
Users viewing this topic: none
  Printable Version
All Forums >> [Thúy Nga Online] >> [Default Category] >> Ý Kiến Ðóng Góp >> Noi tinh yeu bat dau - Bui Anh Tuan Page: [1]
Login
Message << Older Topic   Newer Topic >>
Noi tinh yeu bat dau - Bui Anh Tuan - 8/2/2012 4:43:00 AM   
nguyenviettrung

 

Posts: 69
Joined: 7/12/2007
Status: online
http://www.youtube.com/watch?v=LP1NEz4pL6U

Bùi Anh Tuấn hát bài này thấy trẻ trung, Bằng Kiều và Lam Anh thì nồng nàn.
Post #: 1
RE: Noi tinh yeu bat dau - Bui Anh Tuan - 8/2/2012 8:05:56 AM   
kduy018

 

Posts: 2111
Joined: 3/17/2007
Status: online
Bùi Anh Tuấn hát bài này rất hay
cuộc thi The Voice đang rất sôi nổi
qua cuộc thi này mới thấy Việt Nam có rất nhiều người hát hay

(in reply to nguyenviettrung)
Post #: 2
RE: Noi tinh yeu bat dau - Bui Anh Tuan - 8/2/2012 7:14:53 PM   
ChoiYeHee

 

Posts: 447
Status: offline
Trung tâm Thúy Nga nên mời Bùi Anh Tuấn vào hát thay thế vị trí của Bằng Kiều. Còn Bằng Kiều thì đóng kịch thay thế vị trí của Hoài Linh.

(in reply to kduy018)
Post #: 3
RE: Noi tinh yeu bat dau - Bui Anh Tuan - 8/3/2012 5:49:59 AM   
Disturbia

 

Posts: 244
Joined: 9/14/2008
Status: offline
quote:

ORIGINAL: ChoiYeHee

Trung tâm Thúy Nga nên mời Bùi Anh Tuấn vào hát thay thế vị trí của Bằng Kiều. Còn Bằng Kiều thì đóng kịch thay thế vị trí của Hoài Linh.

Trình đâu

(in reply to ChoiYeHee)
Post #: 4
RE: Noi tinh yeu bat dau - Bui Anh Tuan - 8/3/2012 8:51:22 AM   
YeuNhacPr0


Posts: 457
Joined: 10/26/2009
Status: offline
quote:

ORIGINAL: ChoiYeHee

Trung tâm Thúy Nga nên mời Bùi Anh Tuấn vào hát thay thế vị trí của Bằng Kiều. Còn Bằng Kiều thì đóng kịch thay thế vị trí của Hoài Linh.


Đọc cm nghe tếu quá!!! Ẽm vẫn chưa đủ tuổi đâu! Nhìn chung BAT có ngoại hình và giọng hát, nhưng vẫn chưa có vé qua BK. Nghe cách nhã chữ và lấy hơi là biết.

(in reply to ChoiYeHee)
Post #: 5
RE: Noi tinh yeu bat dau - Bui Anh Tuan - 8/4/2012 11:19:01 PM   
nam101992

 

Posts: 64
Joined: 8/6/2009
Status: offline
Cần gì BAT, Vstar thiếu gì người đẹp hơn kìa. Nghe thoáng qua đã thấy BAT luyến láy theo cách của Bằng Kiều rồi.

(in reply to YeuNhacPr0)
Post #: 6
RE: Noi tinh yeu bat dau - Bui Anh Tuan - 8/5/2012 9:34:55 AM   
justin_lam

 

Posts: 72
Status: offline
Giọng hát của Bùi Anh Tuấn copy giọng hát của Bằng Kiều.

< Message edited by justin_lam -- 8/5/2012 10:50:12 AM >

(in reply to nam101992)
Post #: 7
Page:   [1]
All Forums >> [Thúy Nga Online] >> [Default Category] >> Ý Kiến Ðóng Góp >> Noi tinh yeu bat dau - Bui Anh Tuan Page: [1]
Jump to:

New Messages No New Messages
Hot Topic w/ New Messages Hot Topic w/o New Messages
Locked w/ New Messages Locked w/o New Messages
 Post New Thread
 Reply to Message
 Post New Poll
 Submit Vote
 Delete My Own Post
 Delete My Own Thread
 Rate Posts
Forum Software © ASPPlayground.NET Advanced Edition 2.5.5 Unicode